Digitale geletterdheid in het onderwijs

Digitale geletterdheid verdient een prominente plaats in de nieuwe landelijke onderwijsdoelen en is dan ook een verplicht onderdeel in het curriculum van het basisonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 96% van de basisscholen het digitaal vaardig maken van de leerling (zeer) urgent vindt. Leerlingen zijn digitaal vaardig als ze onderstaande vaardigheden beheersen:

  1. ICT-basisvaardigheden
  2. Mediawijsheid
  3. Informatievaardigheden
  4. Computational thinking
Computational thinking in het onderwijs

Net als de andere vaardigheden is Computational thinking een belangrijk onderdeel van de 21ste eeuwse vaardigheden. Om dit aan te leren heeft een leerkracht zowel technologische als didactische en vakinhoudelijke kennis nodig. In het herzien curriculum van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en Curriculum.nu staat hierover geschreven:
‘Digitale geletterdheid kan voor een groot deel een plek krijgen binnen andere leergebieden. Er zijn echter ook kennis en vaardigheden die specifiek zijn voor het leergebied en die dus moeilijker in andere leergebieden aan bod kunnen komen, denk bijvoorbeeld aan programmeren. Dit vraagt om gespecialiseerde leraren die leerlingen die specifieke kennis en vaardigheden kunnen aanleren, zo nodig in aparte lessen. (bron: curriculum.nu)

Om doelgericht en structureel met programmeren aan de slag te gaan hebben wij
een complete leerlijn ontwikkeld, aangeboden door gespecialiseerde leerkrachten. In deze leerlijn richten we ons op computational thinking, geoperationaliseerd middels programmeren en leuke opdrachten. Er zijn veel activiteiten zonder computer, waarmee computational thinking concepten kunnen worden geïntroduceerd en geoefend!

Programmeren in het onderwijs

Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Daarnaast komen meerdere 21e eeuwse vaardigheden aan de orde: ICT-basisvaardigheden, kritisch denken, mediawijsheid en probleemoplossend vermogen. Middels ons programma ontwikkelen leerlingen de basiskennis en vaardigheden voor het programmeren. De opdracht en daaraan gekoppelde benodigde bouwstenen (kennis en vaardigheden) waar wij met ons programma op aansluiten:
De werking en het (creatieve) gebruik van digitale technologie
3.1 Interactie en creatie met digitale technologie
Leerlingen leren mogelijkheden van digitale technologie kennen en te interacteren met digitale technologie. Ook leren zij creatief omgaan met de mogelijkheden van digitale technologie.
3.2 Aansturing van en creatie met digitale technologie
Leerlingen leren dat mensen digitale technologie aansturen. Zij leren de basisbeginselen van programmeren kennen en toepassen om problemen op te lossen. (bron: curriculum.nu)