Vanaf 2021 is programmeren een verplicht onderdeel van het curriculum in het basisonderwijs. Steeds meer scholen willen dit vak dan ook graag opnemen in hun onderwijs, maar helaas ontbreekt het vaak aan technische (achtergrond)kennis en tijd. Revenge of the Nerds Academy heeft daarom een zusterbedrijf, De Programmeerschool, wat klassikale lessen verzorgd.

Workshop programmeren

In deze ééndaagse workshop maken kinderen op een leuke manier kennis met programmeren en computational thinking.
Kinderen ervaren hoe moeilijk het is om exacte instructies te geven aan een robot, we doen leuke puzzels en we maken samen een game ze thuis kunnen laten zien.
Eigen creativiteit wordt gestimuleerd doordat kinderen zelf het onderwerp en de inhoud van hun quiz kunnen bedenken. De inhoud en opdrachten kunnen ook aansluiten bij een thema waarmee ze aan het werk zijn.
Het is bij deze workshop niet noodzakelijk om een leerkracht in de klas aanwezig te hebben.
Duur: Dag of dagdeel met mogelijkheid tot uitbreiding
Groep 5 – 8

Invulling voor plus- of HB klassen

Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben veel baat bij leren programmeren. Het daagt ze uit door een andere manier van denken aan te leren, stimuleert creativiteit en helpt bij faalangstigheid. Ook sluit het principe van ‘meerdere wegen die leiden naar Rome” (er is niet één goed antwoord op de vraag, maar er zijn meerdere oplossingen mogelijk) goed aan bij een meer onderzoekende manier van denken en probleem oplossen. Met onze lessen bieden wij een uitdagend programma waarin kinderen vanuit een stevige basis leren programmeren. We beginnen hierbij met visuele programmeertalen, maar stappen al snel over op de “echte” talen als Python en HTML/CSS.
Duur: Half jaar, 1 uur per week
Alle groepen

Invulling project of Zomerschool

Wij bieden in samenwerking met gespecialiseerde onderwijsadviseurs en leerkrachten een digitale themaweek aan. Eén week waarin leerlingen intensief bezig gaan met programmeren, het internet, gaming, social media en robots . Door dit unieke aanbod zijn deelnemende scholen in staat om in een geconcentreerde periode haar leerlingen alle ICT aspecten van de zogenaamde ‘21st century skills’ bij te brengen. Daarbij komen probleem oplossend handelen, computational thinking, mediawijsheid en de ict-basisvaardigheden aan bod. Leuk voor groep 8 om bijvoorbeeld na de Cito op te pakken, en leuk om te koppelen aan een ander thema voor de groepen 5, 6 en 7! Duur: 1 week
Groep 5-8